Stravování od 12.4.2021

UPOZORNĚNÍ  Z důvodu mimořádné situace spojené s koronavirovou pandemií došlo k pozvolnému otevírání všech základních škol v České republice, a to od 12. dubna 2021. Výuka na 1. stupni bude probíhat rotačně, na 2. stupni se žáci budou vyučovat v následujících dnech...

Provoz školní jídelny od 4.1. 2021

 Ve školní jídelně se mohou od 4. ledna stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti.  Žáci vyučující se distančně i cizí strávníci mají možnost si odebírat dotované obědy do jídlonosičů. S jídlonosiči mohou vstupovat do školní...

Školní stravování od 30. listopadu 2020

Ve školní jídelně se mohou od 30.11.2020 stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Žáci vyučující se distančně mají možnost si odebírat dotované obědy do jídlonosičů v době od 13:45 hodin do 14:00 hodin. Odebírat si obědy do...

Informace pro strávníky

Na základě informací k provozu škol od 23.11.2020 z MŠMT ČR upozorňujeme žáky, že pokud se chtějí stravovat i během distanční výuky, mohou se od 23.11.2020 na obědy přihlásit. Všichni mají možnost si odebírat dotované obědy do jídlonosičů v době od 11:15 hodin do...

Školní jídelna pro žáky 1. a 2. tříd od 18.11.2020

Provoz naší školní jídelny se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost. V období koronavirové pandemie jsou zde dodržována přísná hygienická opatření. Od středy 18.11.2020 se do škol k prezenční výuce vrací žáci 1.-2. tříd. Ve školní...