Ve školní jídelně se mohou od 4. ledna stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti.

 Žáci vyučující se distančně i cizí strávníci mají možnost si odebírat dotované obědy do jídlonosičů. S jídlonosiči mohou vstupovat do školní jídelny pouze s rouškou ze dvora od školního hřiště.

 Výdej obědů:  11:00 – 11:30 hodin – do jídlonosičů u výdejního okénka

                        11:40 – 13:00 hodin – pro žáky 1. + 2. ročníků + školní družina

                        13:15 – 13:45 hodin – do jídlonosičů u výdejního okénka

 Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou konzumace stravy.

 

UPOZORNĚNÍ!

Od 04.01.2021 jsou všichni strávníci programem ŠJ automaticky přihlášeni (včetně žáků na distanční výuce). Pokud víte, že v průběhu ledna Vaše dítě nebude docházet na obědy, je Vaší povinností mu oběd odhlásit.

Odhlašování a přihlašování obědů od 4. ledna 2021 bude již jen v kompetenci strávníků!!!