Zájmové útvary

Název zájmového útvaru Určen pro: (třída) Termín a čas konání  Vyučující
Keramický kroužek 1. stupeň Pondělí 13:00 – 13:45 Mgr. Ivana Hrdličková
Keramický kroužek 1. stupeň Středa 13:00 – 13:45 Mgr. Kristýna Kotěborská
Anglický jazyk 5.A Pondělí 12:45 – 13:30 PaedDr. H. Soukupová
Kroužek psaní  4.B  Čtvrtek 13:00 – 13:45  Mgr. Lenka Reková
Hra na flétnu  začátečníci Úterý 13:00 – 13:30 Mgr. Petra Chadimová
Hra na flétnu  pokročilí Pátek 13:00 – 13:30  Mgr. Petra Chadimová
Heuréka 1. ročníky Pondělí 12:00 – 13:00  Mgr. Soňa Šámalová
Heuréka 2. – 6. ročníky  Úterý 13:15 – 14:45  Anna Fotrová
Sborový zpěv 2. – 5. ročníky Středa 13:00 – 13:50 Šárka Mášková
Sborový zpěv 6. – 9. ročníky Středa 14:00 – 14:50 Šárka Mášková
Hudební kroužek 1. stupeň Čtvrtek 13:30 – 14:15  Mgr. Hana Kostrbová
Golf 1. – 5. ročníky  Pondělí 14:00 – 15:00  Mgr. Markéta Goda
Výtvarný kroužek 1. – 5. ročníky Úterý 15:00 – 16:00 (školní družina)  Iveta Lorencová
Čtenářský klub 4.A Pondělí 13:00 – 14:30  Mgr. Jarmila Hofmanová
Školní knihovna  1. až 9. ročníky Středa 9:40 – 9:55 Čtvrtek 9:40 – 9:55 Pátek 9:40 – 9:55 Mgr. Hana Kostrbová

Sportovně – turistický kroužek

1. – 6. ročníky  Středa 15:00 – 16:00 (velká tělocvična) 1x za měsíc- sobota – výlet  Lenka Zigová
Dopravní cyklistika 5. – 9. ročníky Středa 14:00 – 15:00 Pozn. Ostatní termíny dle dohody. Vladimír Kecek
Přírodopisný klub 6. – 9. ročníky Pondělí 14:00 – 15:00 Ing. Jana Němcová
Chytré hlavičky 8. – 9. ročníky  Středa 15:00 – 16:30  Mgr. Jitka Pospíšilová
Klub techniky 2. stupeň  Pondělí 14:00 – 15:00  Vladimír Němec
Taneční kroužek pro začínající 1. – 6. ročníky  Pondělí 15:00 – 16:00 (malá tělocvična)  Eva Vítová
Line Dance pro začínající 3. – 6. ročníky  Pondělí 16:00 – 17:00 (malá tělocvična)  Eva Vítová
Line Dance Klub pro dospělé  Pondělí 17:00 – 18:00 (malá tělocvična)  Eva Vítová
Mediální kroužek  2. – 6. ročníky  Středa 15:00 – 16:00 (ŠD Medvídek)  Eva Vítová
Taneční kroužek pro mírně pokročilé 3. – 9. ročníky  Pátek 15:00 – 16:00 (malá tělocvična)  Eva Vítová
Line dance pro pokročilé 6. – 9. ročníky  Pátek 16:00 – 17:30 (malá tělocvična)  Eva Vítová
Taneční kroužek pro pokročilé 6. – 9. ročníky Pátek 17:30 – 18:30 (malá tělocvična)  Eva Vítová

 

 

Plavání

Plavání závodní (PK I)  dle výkonnosti  Po + St 16:00 – 18:00 Út + Čt 16:00 – 17:00 Pátek 15:00 – 17:00  Tomáš Choc
Plavání závodní (PK II)  dle výkonnosti  Po – Čt 16:00 – 17:00 Pá 15:00 – 17:00  Tomáš Choc
Plavání závodní (PK III)  dle výkonnosti  Po + St 15:00 – 16:00 Pátek 14:00 – 15:00 Tomáš Choc
Zájmové plavání (PK IV) dle výkonnosti St + Pá 14:00 – 15:00  Mgr. Romana Nenáhlová
Kondiční plavání (PK V) Kroužek plavání  Po 16:00 – 17:00  Mgr. Romana Nenáhlová
Přípravka PK VI  3. ročník  Po + St 14:00 – 15:00  Tomáš Choc
Přípravka PK VII  2. – 4. třída dle výkonnosti  Út + Čt 15:00 – 16:00  Tomáš Choc
Přípravka PK VIII 2. ročník   Út + Čt 14:00 – 15:00 Tomáš Choc
Přípravka PK IX Předškoláci + 1. ročník Pá 13:00 – 14:00  Tomáš Choc