Doučování žáků škol realizace investice 3.2.3 národního plánu obnovy

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Škola je do tohoto programu zapojena od 01. 01. do 31.08.2023. Tento projekt je podporován z fondu EU („Financováno Evropskou unií – Next Generation EU“).

Naším cílem je umožnit žákům dopodrobna se věnovat jakémukoli tématu, kterému při výuce nerozuměli nebo které je naopak zaujalo. Snažíme se o co největší individuální přístup, který by žákům umožnil dělat větší pokroky než v běžných hodinách.

 

Na základě zkušeností z doučování z jiných programů má doučování celkově pozitivní dopad na vyučovací proces žáků. Ti zažívají pocity úspěchu i v hodinách, na kterých by je nepocítili.