Výchovný poradce a Metodik prevence rizikového chování žáků

Mgr. Romana Nenáhlová

Výchovný poradce pro 1. i 2. stupeň zabývá se kariérovým poradenstvím, výchovnými problémy žáků a péčí o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami)

kontakt : 487 828 920
(přes spojovatelku: 487 828 920 kl.132)
e-mail nenahlova@zs-sever.cz

Konzultační hodiny
Úterý 15:30 – 16:30
Čtvrtek 14:00 – 15:00

Po dohodě kdykoli.

Mgr. Jitka Pospíšilová

Metodik prevence rizikového chování žáků

kontakt: 487 828 935 (přes spojovatelku: 487 828 920 kl.132)
e-mail: pospisilova@zs-sever.cz

Konzultační hodiny
Úterý 12:40 – 14:00
Čtvrtek 12:40 – 14:00

Po dohodě kdykoli.