487 828 920 info@zs-sever.cz

Aktuality

Výdej obědů na konci šk. roku a přihlášení na nový

Výdej obědů 30.06. 2021 od 10:00 do 12:00 hodin - výdej strávníkům Výdej obědů v týdnu od 25.8. do 30.8.2021 od 11:00 do 11:30 hodin - výdej cizím strávníkům od 11:30 do 13:00 hodin - výdej strávníkům     Příjem přihlášek ke stravování na školní rok 2021...

Provoz školní jídelny od 3. května 2021

Pokud máte zájem přihlásit své dítě na obědy i během distanční výuky, musíte obědy přihlásit do 14:00 hodin předcházejícího dne. Půjde-li tedy Vaše dítě na oběd např. v pátek, musíte oběd přihlásit nejpozději ve čtvrtek do 14:00 hodin. To platí i pro cizí strávníky....

Stravování od 12.4.2021

UPOZORNĚNÍ  Z důvodu mimořádné situace spojené s koronavirovou pandemií došlo k pozvolnému otevírání všech základních škol v České republice, a to od 12. dubna 2021. Výuka na 1. stupni bude probíhat rotačně, na 2. stupni se žáci budou vyučovat v následujících dnech...

Provoz školní jídelny od 4.1. 2021

 Ve školní jídelně se mohou od 4. ledna stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti.  Žáci vyučující se distančně i cizí strávníci mají možnost si odebírat dotované obědy do jídlonosičů. S jídlonosiči mohou vstupovat do školní...