GRANTY, DOTACE

A PROJEKTY

Dotační program „DIGITALIZACE“

Integrace držitelů dočastné ochrany ve městě Č. Lípa v r. 2023

Podpora spol. vzdělávání v pedagogické praxi

EVVO – projekty

Projekt „Aktivní škola

Projekt potravinové pomoci dětem

ovovce do škol logo„Ovoce do škol“

škola v pohybu logo„Školy v pohybu“

Nadané děti Mensa ČR

Doučování

Hasík CZ

Publicita

OP JAK 

IMPLEMENTACE REFORMY 3.2.2 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY