Dotační program „DIGITALIZACE“

DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

Dotace (.docx)

vzor MSMT leták pro publicitu NPO 172 distanc výuka 2020

vzor MSMT leták pro publicitu NPO současné 173-174 2022-2023