Základní informace

Objednávat či odhlašovat jídlo můžete také telefonicky (+420 487 828 935). Cena čipu je 25,- Kč

Telefonní spojení do jídelny: +420 487 828 935 

Číslo účtu: 2106587929/2700 + variabilní symbol (číslo strávníka)

Kolektiv zaměstnanců školní jídelny

Veronika HOLUBOVÁ – vedoucí školní jídelny
Dagmar ISZWOROVÁ – vedoucí kuchařka
Alena ŠVARCOVÁ – kuchařka
Marcela MÜLLEROVÁ – pomocná kuchařka
Jiřina VESELÁ – pomocná kuchařka