Základní informace

Objednávat či odhlašovat jídlo můžete také telefonicky (+420 487 828 935). Cena čipu je 25,- Kč

Telefonní spojení do jídelny: +420 487 828 935 

Číslo účtu: 2106587929/2700 + variabilní symbol (číslo strávníka)

Kolektiv zaměstnanců školní jídelny

Veronika Holubová, vedoucí ŠJ

Dagmar Iszworová,  vedoucí kuchařka

Alena Švarcová, kuchařka

Jiřina Veselá, kuchařka

Marcela Müllerová, kuchařka