Základní škola Sever

AKTUALITY

Informace k závěru školního roku a k zahájení nového…

Obědy Výdej obědů 28.06. 2024  od 10:00  do 12:00 hodin  -       výdej strávníkům   Výdej obědů v týdnu od 26.8. do 30.8.2024 od 11:00  do 11:30 hodin  -       výdej cizím strávníkům od 11:30  do 13:00 hodin  -       výdej strávníkům   Příjem přihlášek ke...

číst více

Zvýšení poplatku za družinu

Rada města Česká Lípa schválila svým usnesením č. 715/2024 ze dne 3. 6. 2024 výši úplaty za předškolní vzdělání v mateřské škole ve výši 760 Kč a výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině a školním klubu ve výši 350 Kč od 1. 9. 2024. S pozdravemZdeňka...

číst více

MaSo – 14.5.2024    

Ráda bych touto cestou poděkovala za vynikající reprezentaci naší školy v matematické soutěži MaSo, která se konala 14. 5. 2024 na Gymnáziu v České Lípě. Do boje jsme vyslali dva týmy: Severáky a Medvědy ze Severu. Z 32 týmů v České Lípě se umístil tým Medvědi ze...

číst více

Volby do školské rady

Kandidáti z řad zákonných zástupců žáků: Kateřina Makovcová Ludmila Polanecká Martina Kardová Všichni zákonní zástupci žáků mají právo se voleb účastnit a vybrat 2 kandidáty. Termín voleb: Pondělí 3. 6. 2024 od 14:00 hodin do 17:00 hodin Místo voleb: prostor před...

číst více

Přijatí žáci 2024/25

ROZHODNUTÍ o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2024/2025 Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165...

číst více

Severáčkovo mototrophy 21.6. 2024

Zveme rodiče a jejich děti na 19. ročník školní akce "SEVERÁČKOVO MOTOTROPHY", kterou škola pořádá u příležitosti rozloučení se se školním rokem 2023 - 2024. Datum konání: pátek 21.06.2024 Start: kdykoli mezi 16. - 17. hodinou Místo startu: u ZŠ Sever, Česká Lípa...

číst více

Kalendář

Proběhlé akce

Projekty