Obědy

Výdej obědů 28.06. 2024 

od 10:00  do 12:00 hodin  –       výdej strávníkům

 

Výdej obědů v týdnu od 26.8. do 30.8.2024

od 11:00  do 11:30 hodin  –       výdej cizím strávníkům

od 11:30  do 13:00 hodin  –       výdej strávníkům

 

Příjem přihlášek ke stravování na školní rok 2024 -2025

 Přihlášky ke stravování budou přijímány ve školní jídelně od 26. srpna 2024 v době od 8:00 hodin do 14:00 hodin. (pozn. Přihlášky naleznete i na našich webových stránkách.)

 

Upozornění pro strávníky! Bez přihlášky nelze strávníka přihlásit. Nelze mu vydat ani oběd.

Výdej obědů 2. září 2024

od 11:00  do 11:30 hodin  –       výdej cizím strávníkům

od 11:30  do 13:00 hodin  –       výdej strávníkům

 

 

ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU 2024 – 2025

  • Nevydaná vysvědčení + jejich vyzvednutí

01.07.2024 – 04.07.2024 – v době od 8:00 – 12:00 hodin v kanceláři školy

 

  • Prázdninový provoz školy

01.07.2024 – 04.07.2024 – vedení školy                     (8:00 – 12:00 hodin)

12.08.2024 – 16.08.2024 –  školnice + uklízečky        (8:00 – 12:00 hodin)

19.08.2024 – 23.08.2024 –  kancelář + vedení školy   (8:00 – 13:00 hodin)

26.08.2024 – 30.08.2024 –  všichni zaměstnanci školy (8:00–15:00 hodin)

od 15.07.2024 pouze po dohodě s Lilli Sadílkovou

 

  • Školní jídelna

Žáci, kteří se budou hlásit na obědy ve školním roce 2024 – 2025, si mohou od 26. srpna 2024 v době od 8.00 – 14.00 hodin vyzvednout přihlášku ke stravování a přihlásit se tak k odebírání obědů. 2. září 2024 budou vydány obědy pouze dětem s vyplněnou přihláškou a zaplacenými obědy. (nebude brán zřetel na jakýkoli jiný způsob přihlášení na obědy, např. tř. učitelem). Případné dotazy je možné získat i na telefonním čísle 487 828 935.

Obědy v tento den budou vydávány v době od 11:30 do 13:00 hodin.

  • Termíny opravných zkoušek

úterý      27.08.2024 –   od 9:00 hodin                                                                 

středa    28.08.2024 –    od 9:00 hodin

 

  • Slavnostní zahájení školního roku 2024-2025

pondělí 2. září 2024 – v 8:00 hodin 

žáci 2. – 9. ročníků – v průběhu 1. vyučovací hodiny (8:00 – 8:45 hodn)  ve svých třídách s třídními učiteli

budoucí prvňáčci  – v 7:55 hodin před hlavním vchodem do budovy školy za přítomnosti zástupců Města Česká Lípa                  

  • Plavecký maraton – „Severská pětka“ úterý 3. září 2024 od 9:00 hodin

-100 vybraných žáků školy se budou snažit dohromady uplavat volným způsobem 5 kilometrů

  • Termíny třídních schůzek

05.09.2024    – společné zahájení schůzky    1.stupeň –  15:40 hodin

(čtvrtek)                                                              2.stupeň –  16:30 hodin

———————————————————————————-

  • Hlavní výbor SRPDŠ čtvrtek 12. září 2024 v 16:30 hodin