Školská rada

Volby do školské rady 3. 6. 2024

Vážení rodiče,

dovolte, abychom vás informovali o volbách do školské rady. Školská rada je zřizována podle školského zákona 561/2004 Sb. a má šest členů. Dva jsou jmenováni zřizovatelem, dva jsou voleni z řad pedagogů a dva jsou voleni z řad zákonných zástupců žáků.

INFORMACE O VOLBÁCH DO RADY ŠKOLY PŘI ZŠ, ČESKÁ LÍPA, ŠKOLNÍ 2520, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

  1. Volby proběhnou 3. 6. 2024 od 14:00-17:00 ve sborovně školy
  2. Volba proběhne tajným hlasováním. Volit může oprávněná osoba (zákonný zástupce žáka).
  3. Zákonní zástupci žáka mohou podat návrh na kandidáta-člena školské rady.
  4. Navrhnout kandidáta může každý zletilý občan-navrhovatel. Navrhovatel může navrhnout více kandidátů, může jím být i kandidát.
  5. Navrhovatel musí zajistit souhlas kandidáta s nominací podpisem na Návrhu kandidáta.
  6. Volič je povinen prokázat komisi svou totožnost prostřednictvím občanského průkazu či pasu.
  7. Na hlasovacím lístku smí být zatrženi nejvýše dva kandidáti. Je-li počet zatržených kandidátů vyšší, lístek je neplatný.

Návrh kandidáta

Volební komise

Aktuální školská rada

Členové nominovaní za město:  Bc. Michal Prokop, Martin Brož

Členové nominovaní za rodiče:  Martin Petrželka, Lenka Zigová

Členové nominovaní za školu:  Mgr. Kamila Bubáková, Mgr. Jarmila Hofmanová

 

Předsedou Školské rady ZŠ Česká Lípa, Školní 2520 p. o. byla zvolena Mgr. Jarmila Hofmanová.

Školská rada dokument