487 828 920 info@zs-sever.cz

 Budoucí 1. třídy

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2023 – 2024

Pro školní rok 2023-2024 budou zapsány do 1. ročníku základních škol děti, které dosáhnou šestého roku věku do 31.08.2023 a děti s odkladem školní docházky.

Zápis bude probíhat na naší škole v těchto dnech:

Den

Čas

pondělí 24. dubna 2023

14:00 – 18:00 hodin

čtvrtek  27. dubna 2023

14:00 – 17:00 hodin

Na termín zápisu se můžete přihlásit na předem určený čas od rezervačního systému, který bude spuštěn na našich webových stránkách 1. dubna 2023.

Pokud se nestihnete přihlásit, budete po příchodu do školy zařazeni do aktuálního pořadí.

Přivítáme, když před samotným zápisem provedete elektronickou registraci a vyplníte přihlášku k povinné školní docházce online.

 

Dokumenty potřebné k přijetí do 1. ročníku bez odkladu školní docházky:

pozn. v případě elektronické registrace (www.zapisyonline.cz) si žádost můžete doma vytisknout, podepsat a předat ji ve škole

 

Dokumenty potřebné k přijetí do 1. ročníku s odkladem školní docházky:

zapis online bannner

Na termín zápisu se můžete přihlásit na předem určený čas (v učebnách 1.A + 4.B) přes rezervační systém Zápisy Online, který bude spuštěn na našich webových stránkách 1. dubna 2023 do 27. dubna 2023.

Pokud neznáte přesný čas svého příchodu do školy, zaregistrujte se do učebny 4.A v 1. patře. K zápisu pak budete vyzváni dle aktuálního pořadí.

Výsledek zápisu (pod Vaším registračním číslem) bude zveřejněn ve středu 3. května 2023 na našich webových stránkách a ve vývěsce u hlavního vstupu do budovy školy.

Budoucí učitelka 1.A – Mgr. Ivana Hrdličková

Vážení rodiče,

vstup dítěte do školy je jednou z velkých a zásadních změn v životě nejen dítěte, ale i celé rodiny.

Z Vašich dětí se stanou velmi brzy malí školáci, kteří se kromě čtení, psaní a počítání budou učit také samostatnosti a zvládání nejrůznějších překážek.

Dovolte mi citovat přísloví, které velmi výstižně tuto situaci popisuje: “Zasvěcuj dítě do jeho cesty – nesejde z ní, ani když zestárne.” Jinými slovy, co se naučí na začátku, bude ho provázet po celý život.

Budu se snažit, aby vše, co je na začátku, bylo přínosné, podnětné, pravdivé a správné….

Budeme si spolu hrát, číst, psát, počítat, ale také se učit, jak spolu vycházet. Už nebude jenom “JÁ”, ale také “JÁ MEZI DRUHÝMI” a “ TI DRUZÍ”.

Tento proces může přinést mnoho radostí i strastí a já se společně s Vámi budu snažit, abychom ho zvládli co nejlépe.

Těším se na vše nové…

Mgr. Ivana Hrdličková

 

 

Budoucí učitelka 1.B – Mgr. Markéta Hloušková

Jsem maminka dvou malých princezen, se kterými velice ráda jezdím na výlety po okolí, či celé České republice, ve volném čase zpívám ve sboru Českolipský evergreen.

  

Mým heslem je: “S úsměvem jde vše lépe“.

Do první třídy se velice těším, jelikož práce s dětmi i jejich rodiči je rozmanitá a plná nových výzev.

I já velice ráda vzpomínám na svou paní učitelku z první třídy. Vždyť čtení, psaní a počítání používá člověk každý den a z „dobrých základů“ pak čerpá po celý život.

 

 Chci být pro děti vzorem a přeji si, abychom si jednou na srazech připomínali krásné zážitky, které spolu prožijeme.

 

Ve své výuce kombinuji tradiční i moderní pedagogické postupy. Vedu děti k samostatnosti a oceňuji nejen jejich různé pohledy na řešení problémů, ale i jejich nápady. Samozřejmě respektuji i individualitu každého malého žáčka.

 

Důležitým prvkem v roli třídní učitelky je také práce s dětským kolektivem, se vzájemnými vztahy mezi dětmi, na místě je i respekt a dodržování pravidel slušného chování. Jedna z neposledních věcí, na kterých si zakládám, je otevřený a pozitivní vztah s rodiči.

  

Tím, že rodič a paní učitelka se stanou těmi nejdůležitějšími osobami v životě Vašich dětí, budu si vážit naší pravidelné spolupráce, dobrých vztahů a vzájemné informovanosti.

Těším se na Vás a našich společných 5 let 😊.