1. třídy

 1.A – Mgr. Ivana Hrdličková

Vážení rodiče,

vstup dítěte do školy je jednou z velkých a zásadních změn v životě nejen dítěte, ale i celé rodiny.

Z Vašich dětí se stanou velmi brzy malí školáci, kteří se kromě čtení, psaní a počítání budou učit také samostatnosti a zvládání nejrůznějších překážek.

Dovolte mi citovat přísloví, které velmi výstižně tuto situaci popisuje: “Zasvěcuj dítě do jeho cesty – nesejde z ní, ani když zestárne.” Jinými slovy, co se naučí na začátku, bude ho provázet po celý život.

Budu se snažit, aby vše, co je na začátku, bylo přínosné, podnětné, pravdivé a správné….

Budeme si spolu hrát, číst, psát, počítat, ale také se učit, jak spolu vycházet. Už nebude jenom “JÁ”, ale také “JÁ MEZI DRUHÝMI” a “ TI DRUZÍ”.

Tento proces může přinést mnoho radostí i strastí a já se společně s Vámi budu snažit, abychom ho zvládli co nejlépe.

Těším se na vše nové…

Mgr. Ivana Hrdličková

 

1.B – Mgr. Markéta Hloušková

Jsem maminka dvou malých princezen, se kterými velice ráda jezdím na výlety po okolí, či celé České republice, ve volném čase zpívám ve sboru Českolipský evergreen.

 

Mým heslem je: “S úsměvem jde vše lépe“.

Do první třídy se velice těším, jelikož práce s dětmi i jejich rodiči je rozmanitá a plná nových výzev.

I já velice ráda vzpomínám na svou paní učitelku z první třídy. Vždyť čtení, psaní a počítání používá člověk každý den a z „dobrých základů“ pak čerpá po celý život.

 

Chci být pro děti vzorem a přeji si, abychom si jednou na srazech připomínali krásné zážitky, které spolu prožijeme.

 

Ve své výuce kombinuji tradiční i moderní pedagogické postupy. Vedu děti k samostatnosti a oceňuji nejen jejich různé pohledy na řešení problémů, ale i jejich nápady. Samozřejmě respektuji i individualitu každého malého žáčka.

 

Důležitým prvkem v roli třídní učitelky je také práce s dětským kolektivem, se vzájemnými vztahy mezi dětmi, na místě je i respekt a dodržování pravidel slušného chování. Jedna z neposledních věcí, na kterých si zakládám, je otevřený a pozitivní vztah s rodiči.

 

Tím, že rodič a paní učitelka se stanou těmi nejdůležitějšími osobami v životě Vašich dětí, budu si vážit naší pravidelné spolupráce, dobrých vztahů a vzájemné informovanosti.

Těším se na Vás a našich společných 5 let 😊.