487 828 920 info@zs-sever.cz

 1. třídy

Prvňáčky v tomto školním roce 2022-2023 učí

 

Mgr. Soňa Šámalová

Třídní učitelka 1.A

Do první třídy chodím ráda. Práce je zde náročná, ale zároveň krásná, protože právě tady vidíte největší pokroky, kdy děti začínají počítat, psát, číst…

Ve své práci dbám nejen na to, aby se moji žáci něco naučili, ale také na kázeň a obyčejnou slušnost, kde slova „dobrý den, prosím, děkuji a na shledanou“ jsou naprostou samozřejmostí.

Děti potřebují pohyb, nejen sedět v lavici. Proto, kromě plavání, chodíme v zimě pravidelně na bruslení, jezdíme na školu v přírodě, s žáky se účastním různých sportovních akcí pro školy (běhy, atletika, vybíjená, fotbal).

Vyžaduji, aby vždy platilo to, na čem se s dětmi domluvím. To samé očekávám i od rodičů, protože bez naší vzájemné spolupráce nemůže být vzdělávání dětí úspěšné.

Mgr. Veronika Kozáková

Třídní učitelka 1.B

Pracovat s dětmi mě lákalo už od mala. Jako dítě jsem si velice často hrála na školu.

Vystudovala jsem obor učitelství pro 1. stupeň a speciální pedagogiku na fakultě v Ústí nad Labem. Při studiu jsem získala praxi v základních, praktických a speciálních školách.

Na škole vyučuji všechny předměty, kromě anglického jazyka.  Mými prioritami je utváření dobrého kolektivu a pozitivních vztahů mezi dětmi, vedení k samostatnosti, aktivitě, zodpovědnosti a k rozvoji kladných lidských vlastností.