487 828 920 info@zs-sever.cz

PLÁNUJEME NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

DEN CIZÍCH JAZYKŮ ve  čtvrtek 6.10.2022

1.- 2. třídy tvoří projekt na téma Zvířata a rostliny v pohádce

3.- 9.třídy – téma: Krásy světa/Wonderful World/ Wunderbare Planet

a) zástupci tříd / třídní učitelé vylosují pro svoji třídu jeden div světa

b) tento div světa bude ústředním motivem vašeho projektu – popis fauny a flóry, popis okolí, popis dané země z hlediska geografického

  1. zmínit také jazykové skupiny obyvatelstva dané země a různé další zajímavosti
  2. můžete pojmout jako reklamu pro cestovní kancelář – čím nalákat turisty, aby danou zemi navštívili
  3. jednotlivé třídy vypracují projekt, který se zaměří na dané téma. Výtvarně ho vyjádří, v cizím jazyce popíše některé skutečnosti slovy, větami. Projekty tvoří jednotlivé třídy během čtvrtka 6.10. (materiál shromáždit dříve) v době k tomu určené (viz Harmonogram soutěže) a vyvěsí je na určeném místě. Následující pondělí proběhne hlasování tříd i jednotlivců o nejlepší projekty.
  4. Ve čtvrtek 6.10.2022 proběhne jazyková soutěž na stanovištích dle harmonogramu. V mezičase se pracuje na projektu. Soutěžní kvízy a testy budou následně opraveny a vyhodnoceny.
  5. Součástí Dne jazyků je občerstvení. Týden dopředu požádáte rodiče o zajištění dobrot pro třídu – lístek s žádostí dostanete. Pití + kelímky + ubrousky dostanete od nás.
  6. Po sečtení bodů za jazykovou soutěž budou určeni vítězové jednotlivých kategorií. Totéž se týká projektů. Poté budou výsledky vyhlášeny a třídy odměněny.

 

SEVERÁČKOVO MOTOTROPHY v pátek 23.09.2022

Zveme rodiče a jejich děti na 17. ročník školní akce „SEVERÁČKOVO MOTOTROPHY“, kterou škola pořádá u příležitosti rozloučení se se školním rokem.

Datum konání: pátek 23.09.2022

Start: kdykoli mezi 16. – 17. hodinou

Místo startu: u ZŠ Sever, Česká Lípa (vjezd do dvora ke školní jídelně)

Startovné: 20,- Kč ( 1 posádka )

Celá akce bude spočívat v tom, že posádka, která se sama vtipně pojmenuje, popř. legračně-nápaditě vyzdobí nejen sebe, ale třeba i svůj automobil (pozn. není podmínkou), bude projíždět okolím České Lípy podle stanovené trasy ( pozn. cca 40 km).

Cestou žáci budou plnit spolu s rodiči na několika stanovištích zábavné a sportovní úkoly,za které budou bodově ohodnoceni a odměněni věcnými cenami.

Vítězná posádka s největším ziskem bodů získá v cíli nejen věcnou cenu, ale i putovní pohár.

Akce bude ukončena společným posezením nás všech v zahradní restauraci (v chladném počasí uvnitř restaurace), kde mohou rodiče se svými dětmi povečeřet.

Pozn. Akce by nebyla uskutečněna pouze v případě silného nepřetržitého deště. Z organizačních důvodů žádáme všechny zájemce, aby písemně potvrdili svoji účast a nejpozději ji předali do pátku 9. září 2022  třídním učitelům  ( – uveďte počet  dospělých a dětí). Přihláška ke stažení je zde.

Věříme, že se tato akce vydaří a těšíme se na Vás a na Vaši dobrou náladu.

 

                                          Kolektiv pedagogických pracovníků ZŠ Sever, Česká Lípa.