Novinky

Prázdninový klub

Prázdninový klub

V rámci třídenního červencového prázdninového klubu si žáci vyzkoušeli práci s ručním nářadím ve školních dílnách a své krásné originální výrobky si odnesli domů.  Další den děti navštívily Dům dětí a mládeže Libertin v České Lípě. Pan průvodce dětem představil...

Laser game

Laser game

Na přání žáků jsme ke konci roku vyrazili na laser game. Ač se někteří se začátku zdráhali, na konec je hra nadchla. Spolupráce, taktika a propocená trika! A na závěr odměna v podobě zmrzliny. Určitě jsme zde nebyli naposledy. Ing. Ivana Papcunová...

Informace k závěru školního roku a k zahájení nového…

Obědy Výdej obědů 28.06. 2024  od 10:00  do 12:00 hodin  -       výdej strávníkům   Výdej obědů v týdnu od 26.8. do 30.8.2024 od 11:00  do 11:30 hodin  -       výdej cizím strávníkům od 11:30  do 13:00 hodin  -       výdej strávníkům   Příjem přihlášek ke...

Výtvarná soutěž na 1. stupni

Výtvarná soutěž na 1. stupni

Žáci prvního stupně se zúčastnili výtvarné soutěže na téma DINOSAUŘI. Děti ze třídy vybraly osm nejhezčích obrázků, které byly vystaveny v prostoru školy. Poté žáci a zaměstnanci školy vybrali deset nejlepších obrázků, které byly odměněny.   A kdo si odnesl diplom a...

Turistický kurz

Turistický kurz

Účastníci turistického kurzu zdárně zdolali trasu Bedřichov - Královka - Hrabětice - Janův důl - Kristiánov - Smědava - Jizerka - Kořenov. Prožili jsme tři dny v krásné přírodě Jizerských hor.

Zoo Děčín

Zoo Děčín

Žáci třídy 6.A navštívili zoologickou zahradu v Děčíně. Součástí prohlídky byla i expozice Rajské ostrovy, která žákům nabídla netradiční pohled do světa fauny i flóry mořského korálového útesu a představila živočichy tropických pralesů. Žáci si z výletu odvážejí...

Sklářský workshop

Sklářský workshop

Žáci osmého ročníku se zúčastnili Sklářského workshopu na Vyšší odborné škole sklářské a Střední škole v Novém Boru. Žáci dostali příležitost poznat sklářské umění a specifika jednotlivých sklářských oborů. Sklářské řemeslo si vyzkoušeli v samostatných dílnách,...

Ještedská hlídka

Ještedská hlídka

Ve středu 12. června proběhlo v Turnově krajské kolo Ještedské hlídky, dvě družstva se cti reprezentovala naší školu