Žáci osmého ročníku se zúčastnili Sklářského workshopu na Vyšší odborné škole sklářské a Střední škole v Novém Boru. Žáci dostali příležitost poznat sklářské umění a specifika jednotlivých sklářských oborů. Sklářské řemeslo si vyzkoušeli v samostatných dílnách, kterými jsou huť, kulírna, hranárna, rytina a malba. Pod odborným vedením mistrů Sklářské školy si žáci vyrobili skleněné výrobky, které si za odměnu odvezli domů.

                                                                                                       Mgr. Romana Nenáhlová

                                                                                                   Mgr. Vladimír Kecek