Sklářský workshop

Sklářský workshop

Žáci osmého ročníku se zúčastnili Sklářského workshopu na Vyšší odborné škole sklářské a Střední škole v Novém Boru. Žáci dostali příležitost poznat sklářské umění a specifika jednotlivých sklářských oborů. Sklářské řemeslo si vyzkoušeli v samostatných dílnách,...
Papilonia a vulpes

Papilonia a vulpes

Žáci třídy 6.A navštívili speciálně vybudovaný ekosystém pro exotické motýly v Papilonii Liberec. Celá prohlídka byla kontaktní a žáci z bezprostřední blízkosti spatřili stovky živých exponátů – motýlů pocházejících z deštných pralesů. Před libereckou radnicí se žáci...
Požární ochrana očima dětí

Požární ochrana očima dětí

Žákyně naší školy se zúčastnily výtvarné soutěže „Požární ochrana očima dětí“, jehož organizátorem je Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. V okresním kole byly velmi úspěšné a odvážejí si první, druhá a třetí místa. Gratulujeme!...