487 828 920 info@zs-sever.cz

Přijímací řízení na SŠ

 

Žádám zákonné zástupce žáků, aby postupovali dle pokynů, které dostali při přebírání přihlášek. Zároveň by měli vyčkat pokynů ze škol, které si jejich děti vybraly. Prozatím se ke mně žádné jiné informace nedostaly. V opačném případě Vás budu ihned informovat.

Mgr. Romana Nenáhlová, výchovná poradkyně

 

MŠMT – Přijímací zkoušky – dodatek (uveřejněn 7.5. 2021)