Rada města Česká Lípa schválila svým usnesením č. 715/2024 ze dne 3. 6. 2024 výši úplaty za předškolní vzdělání v mateřské škole ve výši 760 Kč a výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině a školním klubu ve výši 350 Kč od 1. 9. 2024.

S pozdravem
Zdeňka Semerádová
referentka školství

Výpis z usnesení Rady města Česká Lípa