Provoz naší školní jídelny se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost. V období koronavirové pandemie jsou zde dodržována přísná hygienická opatření.

Od středy 18.11.2020 se do škol k prezenční výuce vrací žáci 1.-2. tříd.

Ve školní jídelně se mohou od 18.11.2020 stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti.

Tím, že nejsme schopni zajistit podmínky k výdeji obědů ostatním distančně se vyučujícím žákům či cizím strávníkům (odebírání stravy výdejním okénkem), nebude jim do odvolání odběr stravy umožněn.

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou konzumace stravy.

Všichni žáci 1. + 2. ročníků, kteří byli přihlášeni ke školnímu stravování v tomto školním roce, budou od středy 18.11.2020 přihlášeni na oběd. Případné odhlášky už si zákonní zástupci musí zajistit sami.

Všichni zaměstnanci školy jsou z obědů odhlášeni.
Přihlásit se musí zavčas sami, a to na základě své docházky do zaměstnání.