Ve školní jídelně se mohou od 30.11.2020 stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti.

Žáci vyučující se distančně mají možnost si odebírat dotované obědy do jídlonosičů v době od 13:45 hodin do 14:00 hodin.
Odebírat si obědy do jídlonosičů je umožněno i cizím strávníkům, a to v čase od 11:00 hodin do 11:30 hodin.
Žáci a cizí strávníci budou moci vstupovat s jídlonosiči do školní jídelny pouze s rouškou ze dvora od školního hřiště.
Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou konzumace stravy.

Informace od vedoucí školní jídelny:
30.11.2020 jsou žáci 3.-9. ročníků odhlášeni z obědů.
Půjde-li tedy Vaše dítě na oběd v pondělí 30.11.2020, musíte oběd přihlásit nejpozději v pátek 27.11.2020 do 14:00 hodin.

Od 01.12.2020 jsou všichni strávníci programem ŠJ automaticky přihlášeni (včetně žáků na distanční výuce). Pokud víte, že v průběhu prosince Vaše dítě nebude docházet na obědy, je Vaší povinností mu oběd odhlásit.

Odhlašování a přihlašování obědů od 1. prosince bude již jen v kompetenci strávníků!!!