Na základě informací k provozu škol od 23.11.2020 z MŠMT ČR upozorňujeme žáky, že pokud se chtějí stravovat i během distanční výuky, mohou se od 23.11.2020 na obědy přihlásit.
Všichni mají možnost si odebírat dotované obědy do jídlonosičů v době od 11:15 hodin do 11:30 hodin.

Nezapomeňte však, že se musí na obědy přihlásit do 14:00 hodin předcházejícího pracovního dne. Půjde-li tedy Vaše dítě na oběd např. v pondělí, musíte oběd přihlásit nejpozději v pátek do 14:00 hodin.

Žáci budou moci vstupovat s jídlonosiči do školní jídelny pouze s rouškou ze dvora od školního hřiště.

Co se týče cizích strávníků, ti za stejných podmínek si mohou odebírat svůj oběd do jídlonosičů v době od 11:00 do 11:15 hodin.