UPOZORNĚNÍ 

Z důvodu mimořádné situace spojené s koronavirovou pandemií došlo k pozvolnému otevírání všech základních škol v České republice, a to od 12. dubna 2021.

Výuka na 1. stupni bude probíhat rotačně, na 2. stupni se žáci budou vyučovat v následujících dnech distančně („na dálku“).

Účast na tomto způsobu výuky je ze strany všech žáků ze zákona povinná.

Podrobnější informace budou žákům i jejich zákonným zástupcům podávat třídní učitelé.

 

 

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ V DOBĚ DISTANČNÍHO STUDIA

STRAVOVÁNÍ CIZÍCH STRÁVNÍKŮ

Pokud máte zájem přihlásit své dítě na obědy i během distanční výuky, musíte obědy přihlásit do 14:00 hodin předcházejícího dne.

Půjde-li tedy Vaše dítě na oběd např. v pátek, musíte oběd přihlásit nejpozději ve čtvrtek do 14:00 hodin. To platí i pro cizí strávníky.

 

Žáci i cizí strávníci se mohou stravovat ve školní jídelně v čase od 11:05 hodin do 11:30 hodin.

 Vstupovat mohou do jídelny pouze s rouškou ze dvora od školního hřiště.

 Žáci vyučující se distančně i cizí strávníci též mají možnost si odebírat obědy do jídlonosičů v době od 10:55 hodin do 11:05 hodin a také od 13:15 hodin do 13:45 hodin.

 Žáci, zaměstnanci školy i cizí strávníci mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou konzumace stravy!