Žáci 4.B, 6.B,8.A i 8.B se rozhodli společně navštívit jedno z nejvýznamnějších míst naší historie, bájnou horu Říp, a rozhlédnout se po kraji tak, jak to kdysi učinil praotec Čech.

To, že si výlet společně užili, můžete poznat z úryvků slohových prací, které zde předkládáme, a také z několika fotografií.

V úterý jsme jeli autobusem na školní výlet na horu Říp. Cesta nám rychle utekla. Z parkoviště jsme šli dlouhou alejí a potom jsme cestou došli až k Řípu.

Cesta na horu byla kamenitá a strmá. V polovině cesty už jsme nemohli, tak jsme si sedli na lavičky, odpočívali a jedli svačinu.

Když jsme vyšli na horu, viděli jsme pěknou rotundu. Po skupinkách jsme šli dovnitř a dívali se na video o vzniku Řípu a rotundy. Také jsme se dívali ze dvou vyhlídek po krajině. Jedna z vyhlídek se jmenovala Pražská, ale Prahu jsme neviděli.

Tou samou cestou jsme se vrátili k autobusu a jeli domů. Měli jsme hezké počasí a výlet se mi líbil. A jsem rád, že jsem se dozvěděl něco nového.

                                                                                    (T.Lehmann,4.B)

31.5.2022 jsme se se školou vydali na horu Říp. V 7:55 jsme odjeli a přibližně v 9:15 jsme byli na místě. Hora je vysoká 461 m, ale i přesto nám cesta trvala celou hodinu. Ti nejbláznivější na začátku běželi a v polovině cesty si stěžovali, že už nemůžou.

Na vrcholu byla chata s jídlem a rotunda sv. Jiří a sv. Vojtěcha.

Pak jsme se vydali cestičkou na vyhlídku, bylo to velmi krásné místo, které se málokde dá najít.

Cesta zpátky byla rychlejší, protože velká část účastníků exkurze běžela. Nazpátek bylo v autobuse ticho, někteří žáci spali.

Doporučuji Vám si na Říp udělat výlet, bude velmi zajímavý a s hezkými výhledy, které se jen tak málokde najdou.

                                                                                                         (A. Melicharová)

Dne 31.5. se ZŠ Sever vydala na horu Říp. Celá skupina úspěšně vyšla nahoru i sešla dolů. Nikdo nespadl.

                                                                                                                   (J. Kulísek)

Dne 31.5.2022 byla škola Sever z České Lípy s žáky 1. a 2.stupně prozkoumat známou horu Říp. Rozšířili si znalosti krásnou památkou i nádhernými výhledy. Navštívili kapli, kde se dozvěděli i historii Řípu. Žákům se to moc líbilo a po cestě byla také legrace.                                                                                                                     (J. Polák