V úterý 28. 2. 2023 měli žáci (cizinci v rámci jazykové přípravy) možnost navštívit školní kuchyňku a uvařit ukrajinské národní jídlo, které se jmenuje Varenyky. Všichni žáci se nadšeně zapojili do válení těsta, plnění a následného vaření.  Po práci jsme si všichni sedli a pochutnávali si na znamenitém jídle.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat paní asistence O. Drahan za úžasnou přípravu na hodinu a dohled nad žáky.