V rámci školního prázdninového klubu proběhly tři vydařené červencové akce, kterých se zúčastnili žáci prvního a druhého stupně naší školy. První den žáci navštívili Pohádkový zámek v Horní Libchavě. Průvodce zámku se dětem velmi příjemně věnoval a děti si báječně užily tuto historicko-etnografickou prohlídku.

Druhý den se děti zúčastnily exkurze na požární stanici Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje v České Lípě. Děti byly seznámeni s náplní práce hasičů a prohlédly si celou požární stanici včetně garáží, kde se nacházela mobilní požární technika. Dále byly seznámeni s hasičskými cisternami, výškovou technikou, vyprošťovacím zařízením, dýchacími přístroji, zásahovými oděvy a dalšími technickými prostředky. Profesionálním hasičům děkujeme za čas, který s námi strávili a za jejich ochotu dětem vysvětlit jakýkoli dotaz.

Třetí, sportovní a zároveň rozlučkový den se konal na venkovním školním sportovním areálu. Děti se zúčastnily atletických disciplín a míčových her. Po zdárných sportovních výsledcích byly dětem rozdány diplomy a ceny. Vydařený sportovní den byl zakončen opékáním špekáčků.  

Všem zúčastněným žákům prázdninového klubu blahopřejeme a přejeme krásné prázdniny.

 

                                                                                                                                 Mgr. Denisa Hrdličková

                                                                                                                                 Mgr. Markéta Hloušková

                                                                                                                                 Mgr. Vladimír Kecek