Dlouhá nudná doba za námi, přespolní běh je teď před námi.

Školy se připojí a do běhu se zapojí.

Po tak dlouhé době jsme se zase sešli a společně do přírody zaběhnout si šli.

I když jsme neskončili mezi prvními, rádi jsme se zúčastnili.

Johanka Katka Fotrová, 8. A