Ve škole na Severu se v sobotu nikdo nenudil…

Ač byla krásná slunečná sobota, přesto se rozhodlo více než 300 dětí a dospěláků strávit sobotu v naší škole. A věřte, že řada z nich ani nestihla projít všechna stanoviště, která jim škola tento den nabízela. Jedni si užívali radovánek v bazénu, druzí stříleli na střelnici nebo si tvořili svůj první výrobek z keramiky. I školní dílna byla plná dětí. Zde si mohly vyzkoušet různé způsoby obrábění dřeva. Výrobky jistě zdobí nejeden pokoj. Hodně návštěvníků zaujal klub deskových her HEURÉKA. Naše škola se totiž rozhodla věnovat nadaným dětem, proto si rodiče mohli spolu se svými ratolestmi vyzkoušet řadu her či kvízů, které podporují všestranný rozvoj nadání.

A pokud někoho překvapil hlad? Nebo dostal na něco chuť? I na toto se myslelo. Paní kuchařky vyvařovaly ve škole jako ve všední den. Někomu stačil jen výborný perník, káva či čaj, jiní si mohli dopřát kompletní oběd.

„Posilněni“ dobrým občerstvením pak mohli všichni navštěvovat další a další stanoviště. Měli možnost se seznámit s novými výukovými programy v počítačové učebně, podívat se na virtuální realitu 3D brýlemi, v učebně fyziky a biologie si mohli vyzkoušet různé pokusy. V učebnách 1. ročníků se věnovaly paní učitelky těm nejmenším. Seznamovaly zde budoucí prvňáčky s novými výukovými metodami, podle kterých se od září budou učit. Na interaktivních tabulích si dokonce ti nejmenší mohli zkusit některé jednoduché příklady z matematiky. Řada z nich pak zavítala do knihovny, tělocvičen nebo do oddělení školních družin…

V malé tělocvičně se zase od samého rána tancovalo. Kdo měl zájem, mohl se tak seznámit s některými druhy country tanců a line dance, kterými někteří naši žáci reprezentují školu. V hudebně pak probíhala celé dopoledne zkouška našeho pěveckého sboru. Jinde se soutěžilo i hrálo na přestávkových plochách. Řada návštěvníků zavítala do knihovny, školní kuchyňky, tělocvičen i do oddělení školních družin…

Ač se stala sobota 26. března 2022 pro všechny zaměstnance školy normálním pracovním dnem, nikomu z nás nebylo po skončení této akce líto svého osobního volna. Všichni byli mile překvapeni nejen návštěvností, ale i tím, jak rychle dovede uběhnout čas, když je smysluplně využitý.

 

Mgr. Eva Jetenská

 Základní škola Sever, Česká Lípa