LVZ v tomto školním roce  (2020/2021) se ruší. Žákům devátého ročníku budou vráceny platby v plné výši.

 Děkujeme za pochopení