Vážení zákonní zástupci,

od 11. 5. 2020 je otevřena škola pro žáky připravující se na přijímací zkoušky na střední školy. Pokud byste měli zájem o to, aby Vaše děti docházely do školy, vyplňte dokumenty v zápatí a pošlete je nejpozději do čtvrtka 7. 5. 2020 na adresu vosala@zs-sever.cz .

 Zatím předpokládáme, že vyučování bude probíhat od 8:00- 11:40. Více je v pokynech. Nutné je vyplnění čestného prohlášení. Ještě Vás musím upozornit na to, že pokud se žáci přihlásí, musí chodit a plnit vše, co je napsáno v pokynech. Ale zase bude nějaká legrace. Pokud by žáků bylo, nedejbože, víc jak 15, budou rozděleni do 2 skupin. Jídelna pro ně bude vařit pouze 1 jídlo.

Přeji hezký den

Mgr. Jiří Vosála
zástupce ředitele školy
ZŠ, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace

Pokyny k přijímacím zkouškám

Čestné prohlášení