Blíží se konec prázdnin a s ním očekávané zahájení nového školního roku.

Školní rok 2020/21 bude slavnostně zahájen 1.září 2020 v 8:00 hodin před hlavním vchodem do školy. Zde Vás přivítá vedení školy a paní vychovatelky, žáčky přijede přivítat i paní starostka Ing. Jitka Volfová.

 Třídní učitelky pro budoucí první třídy jsou:

1.A – Mgr. Ivana Fořtová
1.B – Anna Fotrová
1.C  – Mgr. Hana Kostrbová

 Po zahájení si každý prvňáček symbolicky zazvoní na školní zvonek a projde slavnostní brankou, u které bude vyfocen. Paní učitelky si pak odvedou děti spolu s rodiči do připravených tříd. Z důvodu koronavirové pandemie bude od zákonných zástupců dětí při vstupu do budovy školy požadována rouška.

Ukončení první hodiny ve škole se předpokládá v 8:45 hodin.

Pokud chcete přihlásit dítě do družiny dříve než 1. září, můžete využít přítomnost p. vychovatelek, a to ještě v pondělí 31. 8. 2020 od 8:00 do 15:00 v budově školy v oddělení školních družin.

Třídní schůzka pro rodiče (bez dětí)  proběhne  hned v úterý 1. září v 15:30 hodin v kmenových učebnách, kde rodičům třídní učitelky předají potřebné informace a sdělí své  požadavky pro zahájení výuky v prvním ročníku (pozn. výjimkou bude schůzka rodičů dětí třídy 1.B, která proběhne z důvodu nepřítomnosti paní učitelky ve čtvrtek 3. září 2020 od 15:30 hodin).