do odvolání, který MŠMT ČR schválilo na základě jednání Vlády ČR dne 29. dubna 2021

 

  •  testování

– povinnost testovat žáky 1. stupně – 1x týdně

– povinnost testovat žáky 2. stupně – 2x týdně

(na naší škole každé pondělí a čtvrtek v průběhu 1. vyučovací hodiny (Ag testy)

Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu do školy.

  •  rotační výuka

žáci 1. stupně nadále pokračují ve výuce tak, jak tomu bylo doposud (2. a 5. ročníky + 3.B / 1. a 4. ročníky + 3.A)

03.05.2021 – 07.05.2021 – 6. ročníky, 8. ročníky

10.05.2021 – 14.05.2021 – 7. ročníky, 9. ročníky

– a v tomto pořadí se budou tyto třídy po týdnu střídat

  •  školní družina

-bude v provozu od 6:00 hodin do 16:30 hodin

 

  • rozvrh hodin

– počet hodin v daných dnech prezenční výuky bude dodržen

 

  •  stravování ve školní jídelně

Strávníci či jejich zákonní zástupci si musí obědy přihlašovat či odhlašovat sami.

-na obědy mohou docházet od pondělí 3. května 2021 i distančně se učící žáci + cizí strávníci; obědvat mohou ve školní jídelně (rozpis je zveřejněn na webových stránkách školy)

  • ochrana dýchacích cest

– žáci jsou povinni nosit chirurgickou roušku nebo respirátor