UPOZORNĚNÍ !!!

Z důvodu mimořádné situace spojené s koronavirovou pandemií bude výuka na 2. stupni probíhat v následujících dvou týdnech od 12. října 2020 na naší škole takto:

Do školy 12. října 2020 přijdou žáci 6. a 7. ročníků. Budou se učit celý týden podle platného rozvrhu.

Nebudou odučeny pouze hodiny tělesné výchovy a plaveckého výcviku. Budou nahrazeny jinou činností.

Žáci 8. a 9. ročníků budou vzděláváni v tomto týdnu distančně, které je ze zákona povinné. Znamená to, že zůstanou doma a budou plnit zadané úkoly dle pokynů vyučujících.

V následujícím týdnu od 19. října 2020 do 23. října 2020 se budou distančně vzdělávat 6. a 7. ročníky a do školy přijdou žáci 8. a 9. tříd.

 

Změny ve stravování

nastanou pouze u žáků, kteří se budou učit distančně. V příštím týdnu se to týká právě 8. a 9. tříd. Ti mají nárok na dotovaný oběd.

Vstup do jídelny jim bude umožněn pouze s rouškou ze dvora od školního hřiště, a to jedině v čase 11:25 hodin. V 11:45 hodin musí už jídelnu opustit stejnou cestou.

Žádáme proto všechny žáky 2. stupně, aby si hlídali případná přihlášení a odhlášení obědů. Pondělní oběd dne 12. října 2020 bude odhlášen pouze tomu, kdo si to „navolí“ dnes do 14:00 hodin. Kdo to nestihne, nebude mít oběd odhlášený.

U žáků 1. stupně k žádným změnám nedochází, ruší se jim pouze plavecký výcvik, který bude nahrazen jinou činností.

 

 Covidové prázdniny

Po těchto 14 dnech budou následovat dvoudenní covidové prázdniny, které naváží na podzimní prázdniny žáků. Prázdniny tedy budou trvat celý týden, tj. 26.10.2020 – 30.10.2020.