Na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR č.j.:MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN musí všichni žáci nosit od čtvrtka 25.2.2021 do školy pouze chirurgické roušky, nikoli ty podomácku vyrobené. Nová povinnost nosit respirátor se na děti do 15 let nevztahuje (pozn. respirátory nejsou v dětských velikostech k dispozici).

Mimořádné opatření se nevztahuje na ty, co konzumují potraviny a pokrmy včetně nápojů, a to za podmínky, že sedí u stolu (či školní lavice).