• 1. pololetí končí 28. ledna 2021, kdy je žákům vydán výpis vysvědčení a hodnotící slovní dotazník
• výpis vysvědčení s hodnotícím dotazníkem byl 28. ledna ve škole vydán pouze přítomným žákům 1. + 2. ročníků
• ostatní žáci obdrží výpis vysvědčení s hodnotícím dotazníkem v první den své docházky do školy
• ostatní žáci školy (3. – 9. ročníků) obdrží hodnotící dotazník elektronickou cestou
• prostřednictvím programu Bakalář (záložka klasifikace) jsou u všech žáků zveřejněny známky za 1. pololetí
• 29. ledna 2021 probíhají na všech školách ČR jednodenní pololetní prázdniny
• od 1. února 2021 do 7. února 2021 jsou pro okres Česká Lípa vyhlášeny týdenní jarní prázdniny