Ve čtvrtek 15. 11.2018 se již tradičně u nás ve škole konala Strašidelná škola. Žáci mají každoročně velice důležitý úkol. Musí se obléknout se do nějakého kostýmu, který nahání hrůzu. U začátku dlouhé trasy budovou školy obdrželo každé strašidlo kartičku se svým jménem. Po splnění hrůzostrašných úkolů pak dostali od velkých strašidel na každém stanovišti razítko. Jako v jiných ročnících, tak ani v tom letošním, nechyběla správná atmosféra. Celá škola se zahalila do tmy a na cestu žákům svítila pouze malá světýlka, doprovázena strašidelnou hudbou. Nechybělo peklo, čarodějnice, zombie a mumie, u kterých žáci plnili úkoly, které jim naháněly strach. Ti menší si mohli vzít na pomoc rodiče, starší byli v doprovodu sourozenců. V cíli na každého účastníka čekala malá odměna. V letošním ročníku si strašidelnou trasu prošlo 199 žáků.
Velký dík patří organizátorce akce paní Evě Vítové i všem zúčastněným učitelkám, vychovatelkám i asistentkám za pomoc i za jejich báječně vymyšlené úkoly.

                       Mgr. Markéta Hášová

Fotogalerie