SRPDŠ

Od roku 2015 na naší škole existuje Spolek rodičů při ZŠ Česká Lípa, Školní 2520, který nahradil Sdružení rodičů při ZŠ Česká Lípa, Školní 2520. Účelem subjektu je finanční podpora Základní školy, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace a sídlí ve Školní ulici 2520, 470 01 Česká Lípa. Nejvyšším orgánem je Členská schůze. Tolik z Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Z každé třídy je na začátku školního roku zvolen člen hlavního výboru a ten se schází dvakrát během školního roku, pokud je třeba projednat nějakou záležitost je možné členy svolat i mimo termíny pravidelných schůzek.

Na schůzích se členové dozvídají informace z vedení školy, informace o hospodaření spolku, jedná se o dalších schůzkách a také o termínech třídních schůzek. Rozhoduje se také o výši příspěvků a o požadavcích na financování školních akcí.

Všichni zákonní zástupci žáků platí 250,-Kč na žáka a školní rok. Vybraná suma je rozdělována na akce, které na škole probíhají. Ve školním roce 2023/2024 bylo rozhodnuto vydat na akce 98 000,-Kč a předpokládáme, že vybereme 99 000,-Kč.

Letos se bude Spolek rodičů finančně podílet na těchto akcích a finančně pomůže těmto zájmovým útvarům:
• Výtvarné soutěže
• Lyžařský výcvikový kurz pro žáky 2. stupně
• Turistický kurz pro žáky 9. ročníku
• Strašidelná škola
• Vánoční výstava
• Den cizích jazyků
• Školní akademie k 40. výročí založení školy
• Eko pobyt
• Severáčkovo Mototrophy
• Exkurze do Planetária pro 5. ročník
• Olympiáda pro žáky 1. stupně
• Plavecký kroužek
• Taneční kroužek Country Road
• Školní družina
• Pěvecký sbor