487 828 920 info@zs-sever.cz

SRPDŠ

Od roku 2015 na naší škole existuje Spolek rodičů při ZŠ Česká Lípa, Školní 2520, který nahradil Sdružení rodičů při ZŠ Česká Lípa, Školní 2520. Účelem subjektu je finanční podpora Základní školy, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace a sídlí ve Školní ulici 2520, 470 01 Česká Lípa. Nejvyšším orgánem je Členská schůze. Tolik z Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Z každé třídy je na začátku školního roku zvolen člen hlavního výboru a ten se schází dvakrát během školního roku, pokud je třeba projednat nějakou záležitost je možné členy svolat i mimo termíny pravidelných schůzek.

Na schůzích se členové dozvídají informace z vedení školy, informace o hospodaření spolku, jedná se o dalších schůzkách a také o termínech třídních schůzek. Rozhoduje se také o výši příspěvků a o požadavcích na financování školních akcí.

Všichni zákonní zástupci žáků platí 200,-Kč na žáka (150,-Kč sourozenec) a školní rok. Vybraná suma je rozdělována na akce, které na škole probíhají. Ve školním roce 2011/2022 bylo rozhodnuto vydat na akce 93 000,-Kč a předpokládáme, že vybereme 93 000,-Kč. V uplynulých „covidových“ letech jsme nevydali na akce tolik peněz, takže na účtu je dostatek finančních prostředků.

Letos se budeme finančně podílet na těchto akcích:

 • doprava na sportovní soutěže
 • akce školní družiny
 • Severáčkovo mototrophy
 • taneční kroužek Country Road
 • strašidelná škola
 • lyžařský výcvik (doprava)
 • planetárium
 • Den jazyků
 • turistický kurz pro 9. ročník
 • pěvecký sbor
 • vánoční výstava
 • výtvarná soutěž