S velkou lítostí a bolestí Vám oznamujeme, že v pondělí 10. dubna 2023 nás navždy opustila naše milá kolegyně Zdeňka Lacíková. Odešla po krátké těžké nemoci ve svých 53 letech. Těžko se nám hledají slova, která by dokázala vyjádřit smutek nad ztrátou kolegyně, která přes 30 let svého života obětovala škole a dětem.

S úctou a poděkováním vzdáváme čest její památce.