Školy v pohybu

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Projekt Školy v pohybu II. napomáhá školám ve vytvoření plánu dalšího rozvoje a poskytuje jim s tím související vzdělávání pro celé pedagogické sbory. Projekt Školy v pohybu II. rozvíjí výstupy dosažené v Projektu Školy v pohybu a přináší inovace v tématech, které se v první projektu ukázaly pro školy a jejich pedagogy potřebné.

  • Vzdělávání pro celé pedagogické sbory prostřednictvím seminářů, mentoringu, stáží a také týmové vzdělávání širšího vedení škol v řídících dovednostech.
  • Zavádíme rozmanité inovativní formy dalšího vzdělávání s důrazem na ty, které mohou využít potenciálu a know-how, které už ve škole je.
  • Školy využívají poradenství a podporu ve specifických oblastech dalšího vzdělávání, které vyplynou z analýzy tréninkových potřeb  v klíčových oblastech určených prioritami OPVK.