V termínu od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020 probíhal na naší škole zápis do 1. ročníků pro rok 2020/2021 bez přítomnosti žáků.

Na základě podané a zaregistrované žádosti  bylo každému dítěti přiděleno registrační číslo, které v těchto dnech obdržíte poštou s doručenkou.

Na naši školu bylo zapsáno 65 dětí. Všechny byly přijaty.

Pokud někdo z rodičů podal žádost o odklad, bude o něm rozhodnuto až po předložení dvou doporučujících posouzení, a to poradenského zařízení a odborného lékaře.

Potřebné posudky musí být vedení školy dodány nejpozději do 31.08.2020.

 Po ukončení mimořádných opatření uspořádáme setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem a učiteli.

Seznam přijatých žáků pro rok 2020-2021