9. ročník, 3. 9. 2019, bazén Sever

Letošní devátý ročník Severské pětky byl „tak trochu jiný“ oproti těm předchozím. Výběr plavců byl znám
už v závěru minulého školního roku a po zkušenostech z prvních ročníků také s velkou rezervou, seznam
čítal téměř 140 jmen (počítá se 100 výkonů), po kontrole první den nového školního roku se z různých
důvodů seznam ztenčil na 114 plavců (důvody jsou vždy různé – absence pro nemoc, někdo přejde na
novou školu, dovolená s rodiči, ale především také nechuť podpořit mladší spolužáky našimi absolventy
především z osmých a devátých ročníků – nic nového, ale vždy to zamrzí…). Nakonec v den „D“ jsme se
sešli v tom nejmenším možném počtu, bylo nás přesně 100!!! Ještě další dvě události byly jiné,
neplánovaně se podařilo, že chlapci i děvčata tvořili dvě stejné skupiny, tedy po padesáti a hlavně byl
překonán stávající rekord (o 33,8 s), který od prvního ročníku je lepší už o více než 13 minut. Absolutní
rekordy padesátimetrových úseků zůstávají stále v držení Richarda Mígla (0:25,9) a Daryny Naboichenko
(0:27,6), letos byl mezi chlapci nejrychlejší Filip Konrád (0:28,8) a Vendy Hopová (0:32,5), ta byla
nejrychlejší už loni jako „páťák“ a čekají ji tedy ještě další tři ročníky, kdy může svůj čas dále zlepšovat.
Nejmladšími plavci byli Tomáš Lehmann, Kája Jakubičková a Terka Zigová, také díky jim padnul rekordní
čas, protože zdaleka nebyli mezi posledními. Poděkování patří všem účastníkům, rekord padnul
především díky velmi solidním výkonům všech a zvláštní poděkování patří mimo jiné také Štěpánu
Pelantovi, který překonal potíže na trati a úspěšně doplaval i Eriku Tkadlecovi, který přes zdravotní potíže
nakonec svůj úsek zvládnul.
Školní rok byl tedy zdárně zahájen a s ním také příprava na další, jubilejní desátý ročník, kterému by
rozhodně slušel nový rekord!