S ohledem na současný negativní vývoj epidemické situace, významné meziregionální rozdíly a zvyšující
se riziko přenosu viru SARS-CoV-2 mezi neočkovanými dětmi a mladistvými bylo v populaci dětí a žáků
v regionech nejzasaženějších nákazou covid-19 přistoupeno k preventivnímu screeningovému
testování. 

Hlavním cílem tohoto preventivního testování je umožnit bezpečný provoz škol a školských zařízení
v regionech,
kde je v současné době vývoj epidemické situace nejrizikovější a kde se zvyšuje riziko
zavlečení nákazy do škol.

Více informací zde