ÚTERÝ

31.08.2021

 – školení BOZP pro všechny zaměstnance školy

  (1. stupeň – 8:00 hodin; 2. stupeň – 9:30 hodin; 11:00 hodin – provozní zaměstnanci)

STŘEDA

01.09.2021

 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU

 1.ROČNÍKY – v 8:00 hodin před hlavním vchodem do budovy školy  (pozn. zákonní zástupci prvňáčků mohou vstoupit do školy pouze s ochrannou rouškou)

                       – fotografování dětí u slavnostní branky

                       – místostarosta Martin Brož – přivítání dětí ve třídách

                       – možnost přihlásit děti do školní družiny a na obědy

                       – konec vyučování v 8:45 hodin

2.-9. ROČNÍKY – vstup všech dětí do budovy školy hlavním + postranním vchodem u školních družin („malý dvůr“)

                          – konec vyučování v 8:45 hodin

výdej obědů:

od 11:00 do 11:30 hodin – výdej cizím strávníkům

od 11:30 do 13:00 hodin – výdej strávníkům 

ČTVRTEK

02.09.2021

 SEVERSKÁ PĚTKA + SPORTOVNÍ DEN      

 – se uskuteční za předpokladu negativního výsledku testů všech žáků

1.ROČNÍKY – žáci musí vstoupit do budovy školy již bez doprovodu rodičů

                      – konec vyučování: v 9:40 hodin (2 vyučovací hodiny)

 2.-9. ROČNÍKY -ukončení výuky (1. stupeň – v 11:40 hodin;  2. stupeň – v 12:35 hodin;   třídní učitelé ve svých třídách)

Dozory ve školní jídelně zajišťují třídní učitelé!

PÁTEK

03.09.2021

 1.ROČNÍKY – žáci opět vchází do budovy školy bez doprovodu rodičů

                      – konec vyučování: v 9:40 hodin (2 vyučovací hodiny)

2.-9. ROČNÍKY -ukončení výuky (1. stupeň – v 11:40 hodin; 2. stupeň – v 12:35 hodin)

                             – 1. + 2. hodina třídní učitelé ve svých třídách;

                              dále se vyučuje již dle rozvrhu

                           – zahájení plaveckého výcviku

 Dozory ve školní jídelně zajišťují učitelé poslední vyučovací hodiny.

PONDĚLÍ

06.09.2021

 1.ROČNÍKY – žáci vchází do budovy školy bez doprovodu rodičů

                      – konec vyučování: v 10:45 hodin (3 vyučovací hodiny)

2.-9. ROČNÍKY -ukončení výuky dle rozvrhu

Dozory ve školní jídelně zajišťují učitelé dle rozvrhu.

ÚTERÝ

07.09.2021

 1.ROČNÍKY – žáci vchází do budovy školy bez doprovodu rodičů

                      – konec vyučování: v 10:45 hodin (3 vyučovací hodiny)

2.-9. ROČNÍKY -ukončení výuky dle rozvrhu

Dozory ve školní jídelně zajišťují učitelé dle rozvrhu.

 

 

ÚVODNÍ TŘÍDNÍ SCHŮZKY

 

 středa 08.09.2021  – společné zahájení schůzky 1.stupeň – 15:40 hodin;   2.stupeň – 16:30 hodin

 

Upozorňujeme zákonné zástupce žáků, že vstup do školy je dovolen pouze s ochrannou rouškou. Po dobu trvání třídních schůzek nesmí být v žádném případě ve škole děti.

Žádáme všechny rodiče, aby v této době pečlivě sledovali naše webové stránky, na nichž se budeme snažit aktuálně informovat o případných změnách týkajících se provozu školy.