Na základě rozhodnutí ministra zdravotnictví budou od pátku 18.9.2020 žáci v celém Česku muset nosit roušku i během vyučování. 

Výjimku budou mít pouze první stupně základních škol.

 Z informace MZČR:

Roušky do škol – do tříd platí od pátku 18.9. 2020 od 00:00 hodin
• Používání roušek ve všech vnitřních prostorách škol a školských zařízení

                    – ve třídách, při vyučování

• 2.stupeň ZŠ, SŠ, VŠ
• Výjimka:  – žáci a pedagogičtí pracovníci 1. stupně základní školy

                    – vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje)

•Důrazné doporučení k zákazu školních hromadných akcí, školní soutěže, koncerty apod.

 

Žádáme žáky, aby byli vybaveni minimálně 2 ks roušek na den.

Děkujeme za pochopení.