Pokud máte zájem přihlásit své dítě na obědy i během distanční výuky, musíte obědy přihlásit do 14:00 hodin předcházejícího dne.

Půjde-li tedy Vaše dítě na oběd např. v pátek, musíte oběd přihlásit nejpozději ve čtvrtek do 14:00 hodin. To platí i pro cizí strávníky.

 

Žáci i cizí strávníci se mohou stravovat ve školní jídelně v čase od 11:05 hodin do 11:30 hodin.

Vstupovat mohou do jídelny pouze s rouškou ze dvora od školního hřiště.

Žáci vyučující se distančně i cizí strávníci též mají možnost si odebírat obědy do jídlonosičů v době od 10:55 hodin do 11:05 hodin a také od 13:50 hodin do 14:05 hodin.

 

Žáci, zaměstnanci školy i cizí strávníci mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou konzumace stravy!