Zveme rodiče a jejich děti na 17. ročník školní akce „SEVERÁČKOVO MOTOTROPHY“, kterou škola pořádá u příležitosti rozloučení se se školním rokem.

Datum konání: pátek 23.09.2022

Start: kdykoli mezi 16. – 17. hodinou

Místo startu: u ZŠ Sever, Česká Lípa (vjezd do dvora ke školní jídelně)

Startovné: 20,- Kč ( 1 posádka )

Celá akce bude spočívat v tom, že posádka, která se sama vtipně pojmenuje, popř. legračně-nápaditě vyzdobí nejen sebe, ale třeba i svůj automobil (pozn. není podmínkou), bude projíždět okolím České Lípy podle stanovené trasy ( pozn. cca 40 km).

Cestou žáci budou plnit spolu s rodiči na několika stanovištích zábavné a sportovní úkoly,za které budou bodově ohodnoceni a odměněni věcnými cenami.

Vítězná posádka s největším ziskem bodů získá v cíli nejen věcnou cenu, ale i putovní pohár.

Akce bude ukončena společným posezením nás všech v zahradní restauraci (v chladném počasí uvnitř restaurace), kde mohou rodiče se svými dětmi povečeřet.

Pozn. Akce by nebyla uskutečněna pouze v případě silného nepřetržitého deště. Z organizačních důvodů žádáme všechny zájemce, aby písemně potvrdili svoji účast a nejpozději ji předali do pátku 9. září 2022  třídním učitelům  ( – uveďte počet  dospělých a dětí). Přihláška ke stažení je zde.

Věříme, že se tato akce vydaří a těšíme se na Vás a na Vaši dobrou náladu.

 

                                          Kolektiv pedagogických pracovníků ZŠ Sever, Česká Lípa.