Vážení rodiče,

ve středu 18.11.2020 nastupují prvňáčci i druháci do školy.

Pro Vás i Vaše děti to znamená:

1) žáci 1. ročníků + žáci docházející do ranní ŠD budou ráno do školy vstupovat
postranním vchodem (u ŠD), žáci 2. ročníků hlavním vchodem;
nedružinové žáky si převezmou třídní učitelky v 7:45 hodin před vchodem
a odvedou si je do svých tříd; družinové žáky dovedou do tříd vychovatelky

2) školní výuka bude probíhat v čase od 8:00 hodin do 11:40 hodin,
přednost bude dána hlavním předmětům (ČJ, M, Náš svět)

3) do odvolání nebude povolen zpěv a tělesná výchova (pozn. tyto hodiny
budou nahrazeny jinými předměty, popř. pobytem venku)

4) každý žák bude vybaven nejméně 2 rouškami a vhodným oblečením do často
větratelných tříd a na pobyt venku

5) školní družina bude fungovat v čase od 6:00 do 16:30 hodin;
děti budou trávit čas v odděleních školních družin nebo venku
(nikoli ve svých třídách)

6) s jednotlivými pedagogickými pracovníky, kteří budou na Vaše děti dozírat
ve školní družině, budete prostřednictvím třídních učitelek seznámeni

7) vstup zákonným zástupcům nebude do školy umožněn (pozn. s výjimkou
těch, co si domluví schůzku s pedagogickým pracovníkem předem)

8) odhlašování a přihlašování obědů od pondělí 23. listopadu 2020 bude již jen
v kompetenci zákonných zástupců žáků