Výdej obědů 30.06. 2022 od 10:00  do 12:00 hodin  –       výdej strávníkům

Výdej obědů v týdnu od 25.8. do 31.8.2022

od 11:00  do 11:30 hodin  –       výdej cizím strávníkům

od 11:30  do 13:00 hodin  –       výdej strávníkům

 

Příjem přihlášek ke stravování na školní rok 2022 -2023

Přihlášky ke stravování budou přijímány ve školní jídelně  od 24. srpna 2022 v době od 8,00 hod do 14,00 hod. (pozn. Přihlášky naleznete i zde.)

Upozornění pro strávníky! Bez přihlášky nelze strávníka přihlásit. Nelze mu vydat ani oběd.

Výdej obědů 1. září 2022

od 11:00  do 11:30 hodin  –       výdej cizím strávníkům

od 11:30  do 13:00 hodin  –       výdej strávníkům

 

ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU 2022 – 2023

  • Nevydaná vysvědčení + jejich vyzvednutí

01.07.2022 a 04.07.2022 – v době od 8:00 – 12:00 hodin v kanceláři školy

 

  • Prázdninový provoz školy

01.07.2022 – 04.07.2022 – kancelář + vedení školy   (8:00 – 12:00 hodin)

01.07.2022 – 31.08.2022 –  školníci, uklízečky           (8:00 – 12:00 hodin)

18.08.2022 – 24.08.2022 –  kancelář + vedení školy   (8:00 – 13:00 hodin)

25.08.2022 – 31.08.2022 –  všichni zaměstnanci školy (8:00–15:00 hodin)

 

  • Školní jídelna

Žáci, kteří se budou hlásit na obědy ve školním roce 2022 – 2023, si mohou od 25. srpna 2022 v době od 8.00 – 14.00 hodin vyzvednout přihlášku ke stravování a přihlásit se tak k odebírání obědů. 

  1. září 2022 budou vydány obědy pouze dětem s vyplněnou přihláškou a zaplacenými obědy. (nebude brán zřetel na jakýkoli jiný způsob přihlášení na obědy, např. tř. učitelem). Případné dotazy je možné získat i na telefonním čísle 487 828 935.

Obědy v tento den budou vydávány v době od 11:30 do 13:00 hodin.

  • Termíny opravných zkoušek   

čtvrtek   25.08.2022 –   od 10:00 hodin – český jazyk, matematika, fyzika                                                              pátek     26.08.2022 –    od 10:00 hodin – zeměpis

 

  • Slavnostní zahájení školního roku 2022-2023

středa 1. září 2022 – v 8:00 hodin 

žáci 2. – 9. ročníků – v průběhu 1. vyučovací hodiny (8:00 – 8:45 hodin) ve svých třídách s třídními učiteli

budoucí prvňáčci  – v 7:55 hodin před hlavním vchodem do budovy školy za přítomnosti zástupců Města Česká Lípa               

  • Plavecký maraton – „Severská pětka“

– pátek 2. září 2022 od 9:00 hodin

-100 vybraných žáků školy se budou snažit dohromady uplavat volným způsobem 5 kilometrů

 

  • Termíny třídních schůzek   

08.09.2022    – společné zahájení schůzky    1.stupeň –  15:40 hodin

                                                                            2.stupeň –  16:30 hodin

 

  • Hlavní výbor SRPDŠ čtvrtek 15. září 2022 v 16:30 hodin