Projekt: Ovoce do škol

Naše škola se účastní projektu Ovoce do škol, v rámci kterého je dětem 1. – 5. ročníků dodáváno zdarma čerstvé ovoce, zelenina či 100% džusy. Rádi bychom Vás touto cestou o projektu více informovali.
Projekt Ovoce do škol probíhá v České republice již čtvrtým rokem ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem zemědělství.  Za provádění projektu je zodpovědný Státní zemědělský intervenční fond. 
V tomto školním roce se projektu účastní více než 416 tisíc dětí z celé ČR, což je 92 % všech dětí na prvním stupni. Cílem projektu je vytvářet lepší stravovací návyky u dětí, bojovat proti narůstající dětské obezitě a podporovat zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny u dětí.
V rámci projektu vznikly internetové stránky www.ovocedoskol.szif.cz , kde můžete nalézt zajímavé informace pro rodiče i děti.

Mgr. Lenka Reková

ovovce do škol logo