487 828 920 info@zs-sever.cz

Organizace školního roku 2021/2022

ZÁŘÍ

          1.9. slavnostní zahájení školního roku

          2.9. zahájení pravidelného vyučování

ŘÍJEN 

          27.10.-29.10 podzimní prázdniny (pozn. 28.10.2021 – státní svátek. Vyučování bude zahájeno v pondělí 1.11.2021.)

LISTOPAD 

PROSINEC 

        23.12 – 2.1. 2022 zimní prázdniny ( pozn. vyučování bude zahájeno v pondělí 3.1.2022)

LEDEN 

        31.1. vyučování v 1. pololetí bude ukončeno rozdáním vysvědčení v pondělí 31.1.2022

ÚNOR 

       4.2. pololetní prázdniny

       14.2.-20.2. jarní prázdniny

BŘEZEN 

DUBEN 

       14.4.-18.4. Velikonoční prázdniny (pozn. pátek 15. dubna 2022 je zároveň tzv. ostatním svátkem podle zákona 245/2000 Sb.)

KVĚTEN 

ČERVEN 

        Vyučování v 2. pololetí bude ukončeno rozdáním vysvědčení ve čtvrtek 30. června 2022. Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023  začne ve čtvrtek 1.9.2022.