Organizace školního roku 2022/2023

ZÁŘÍ

          1.9. slavnostní zahájení školního roku

          2.9. zahájení pravidelného vyučování

ŘÍJEN 

          26.10.-27.10 podzimní prázdniny (pozn. 28.10.2022 – státní svátek. Vyučování bude zahájeno v pondělí 31.10.2022.)

LISTOPAD 

PROSINEC 

        23.12 – 2.1. 2022 zimní prázdniny ( pozn. vyučování bude zahájeno v úterý 3.1.2023)

LEDEN 

        31.1. vyučování v 1. pololetí bude ukončeno rozdáním vysvědčení v úterý 31.1.2023

ÚNOR 

       3.2. pololetní prázdniny

       20.2.-26.2. jarní prázdniny

BŘEZEN 

DUBEN 

       6.4.-10.4. Velikonoční prázdniny (pozn. pátek 7. dubna 2023 je zároveň tzv. ostatním svátkem podle zákona 245/2000 Sb.)

KVĚTEN 

ČERVEN 

        Vyučování v 2. pololetí bude ukončeno rozdáním vysvědčení ve pátek 30. června 2023. Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024  začne ve čtvrtek 4.9.2023